Trafikskadenämnden och patientskadenämnden slås samman