Ställningen för de som lidit patientskada ska förbättras