SHM ber om utlåtanden om den ändring av tobakslagen som gäller obligatorisk säkerhetsmärkning av styckförpackningar med tobaksvaror