Saarikko: Fortsatta åtgärder för att förbättra vaccinationstäckningen ska utredas av arbetsgrupp