Regeringsproposition om ändring av sjukförsäkringslagen och upphävande av lag om tandvård för frontveteraner