Regeringen lämnar ingen proposition om distansförsäljning av alkohol under denna valperiod