Potilaiden saaman hoidon laadusta tarvitaan kattavaa tietoa – THL rakentaa mallia kansallisiksi laaturekistereiksi