Oundgänglig utkomst är en grundläggande rättighet för alla