Nya gränsvärden för icke-joniserande strålning motsvarar rekommendationerna