Kanta-tjänsterna utvidgas med klientuppgifter inom socialvården och uppgifter om välbefinnande som kunderna själva producerar