Hurdana idéer vill hälso- och sjukvården investera i?