Förfarandet för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier samt ansökan om utbildningsersättning ändras