Ändringar av fastställandet av dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen